ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб eмітента

ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ EМІТЕНТА

Дата прийняття рішення Зміни(призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи(серія, номер, дата видачи, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)
01.08.2014 Припиненно повноваження Член правління Гриценко Марина Георгіївна д/н, д/н, д/н 0
Зміст інформації:
01.08.2014р. припинено повноваження посадової особи Гриценко Марини Георгіївни (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних данних) на посаді Члена правління; частка у статутному капіталі емітента, належна особі — 0%; на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корислеві та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень — Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: за угодою сторін; підстави: Протокол Наглядової ради №3 від 01.08.2014р.
01.08.2014р Обрано Член правління Лецюк Марк Васильович д/н, д/н, д/н 0
Зміст інформації:
Посадова особа Член правління Лецюк Марк Васильович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних данних) обрана на посаду 01.08.2014р.; володіє акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: Начальник відділу маркетингу; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання — Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Наглядової ради №3 від 01.08.2014р.
13.08.2012 Звільнено Член правління Гаврилов Володимир Вікторович д/н 0.00000
13.08.2012 Призначено Член правління Бавикіна Ольга Володимирівна д/н 0.00000
Зміст інформації:
13.08.2012р. Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про зміну складу посадових осіб, а саме: Звільнено (на підставі рішення Наглядової ради Товариства за власним бажанням, Протокол засідання Наглядової ради №5 від 13.08.2012 року ) з посади Члена правління Гаврилова Володимира Вікторовича, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; часткою у статутному капіталі емітента не володіє (0%); на посаді перебувала 2 роки 4 місяці; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Призначено (на підставі рішення Наглядової ради Товариства у зв`язку з вакантністю посади, Протокол засідання Наглядової ради №5 від 13.08.2012 року) на посаду Члена правління Бавикіну Ольгу Володимирівну, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; часткою у статутному капіталі емітента не володіє (0 акцій); попередні посади: бухгалтер, гол. економіст, заст. гол. бухгалтера, гол. бухгалтер, гол.економіст; посадову особу призначено на невизначений термін; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: Голова правління Шепель Анатолій Степанович

Поделиться в соц. сетях:

128

Контактная информация

Украина, 71111,

Запорожская обл., Бердянск,

ул.Франко-Новороссийская, 2/40

(050) 472 - 68 - 98

(06153) 4 - 08 - 48

info@berti.com.ua

Страница завода в

Страница завода в


География поставок

География поставок Берти
Оценка качества обслуживания

Оставить заявку

Free WordPress Themes, Free Android Games